Zebra(斑马)证卡机色带-易订饭餐饮云,正原餐饮管理系统,餐饮云管家,微餐厅,一卡通管理系统,足浴管理系统,桑拿管理系统,酒吧管理系统,KTV管理系统,酒店管理系统,点钟宝,报钟器,一卡通管理系统,行业管理系统,物联网自动识别系统 
在线客服
 身份证阅读器价格网,身份证阅读器,身份证读卡器报价,身份证指纹采集仪,身份证验证设备,身份证阅读器批发,身份证阅读机具,身份证阅读器价格

Zebra(斑马)证卡机色带


材      料:


尺      寸:


颜      色:


品      牌:


包      装:


产      地:


保修期:

 • 彩色带:800015-140,800015-440,800015-440CN,800015-440CS,800015-940CN,800015-948CN

  黑色带:800015-101,800015-901

  金色带:084012092

  适用机型:p310/p300
  型    号:800015-140 订购编号:800015-140
  颜    色:彩色带 说    明: 200张/卷、原厂四色加膜(YMCKO)彩色带,不含IC芯片
  色带
  适用机型:P420i
  型    号:800015-440 订购编号:800015-440
  颜    色:彩色带 说    明: 含IC芯片,四色加膜YMCKO,200张/卷
  色带
  适用机型:p330i
  型    号:800015-440cn 订购编号:800015-440cn
  颜    色:彩色带 说    明: ZebraP310i系列专用,原厂四色加膜(YMCK0),含IC芯片,200张/卷
  色带
  适用机型:P330i
  型    号:800015-440CS 订购编号:800015-440CS
  颜    色:彩色带 说    明: 含IC芯片,四色加膜YMCKO,200张/卷
  色带
  适用机型:P110i/P120i
  型    号:800015-940CN 订购编号:800015-940CN
  颜    色:彩色带 说    明: Zebra P110i/P120i系列专用,原厂四色加膜YMCKO彩色带,200张/卷
  色带
  适用机型:P120i
  型    号:800015-948CN 订购编号:800015-948CN
  颜    色:彩色带 说    明: P120i专用,YMCKO四色加膜,1653张/卷
  色带
  适用机型:Zebra全系列
  型    号:084012092 订购编号:084012092
  颜    色:金色带 说    明: Zebra全系列金色色带,1000张/卷
  色带
  适用机型:p310/p300/P110i/p430i/p120i/p330i/p310/p420/p520/p720/p640i
  型    号:800015-101 订购编号:800015-101
  颜    色:黑色带 说    明: Zebra全系列,1000张/卷、标准黑(K)色带
  色带
  适用机型:P110i/P120i
  型    号:800015-901 订购编号:800015-901
  颜    色:黑色带 说    明: Zebra P110i/P120i系列专用,标准黑色K色带,1000张/卷

 • Copyright (a) 2008-2020All Rights Reserved
  浙ICP备09002345号-32

  浙公网安备 33010302000705号